Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Bình Tân

Địa chỉF26 Lầu 1 Aeon Mall Bình Tân – Quận Bình Tân – Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại0287 300 0896

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Bình Tân

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31356.102155532266!2d106.59703830952556!3d10.771983568201266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dcece7b50db%3A0xf53f7643a9134531!2sAEON%20MALL%20Binh%20Tan!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808297291!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×