Giỏ hàng

Huy Thanh Cầu Giấy

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.92643594408!2d105.79073861435587!3d21.03562928599467!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab362a03c76f%3A0xe1e7483412fe6ae!2sHuy%20Thanh%20Jewelry%20(Trang%20s%E1%BB%A9c%20v%C3%A0ng)!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642914004330!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Giá gốc 0₫

Tiêu đề
Đổi miễn phí trong 72 giờ
Bảo hành trọn đời
Miễn phí giao hàng toàn quốc

Số lượng

Cần giúp đỡ? 1900 633 428

Huy Thanh Jewelry Cầu Giấy

Địa chỉ: 324 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 0243 683 3888

Thời gian mở cửa: 8:00 - 21:00

Bộ hộp quà

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng