Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Hoàn Kiếm

Địa chỉSố 135 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện Thoại: 0243 926 4656

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Hoàn Kiếm

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9675094104646!2d105.84930531547974!3d21.03398599297451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbf719e2a61%3A0xfd1b2811ce71c634!2zMTM1IEjDoG5nIELhuqFjLCBIw6BuZyDEkMOgbywgSG_DoG4gS2nhur9tLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580797766790!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×