Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Bạch Mai

Địa chỉ: 407 Bạch Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: 0243 833 6999

Thời gian mở cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Bạch Mai

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.826935048936!2d105.84831771533176!3d20.99957339414896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac73108afb21%3A0xb8af8ed24afa32ac!2sHuy%20Thanh%20Jewelry!5e0!3m2!1sen!2s!4v1593050653460!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×