Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Long Biên

Địa chỉSố 30 Ngô Gia Tự – Long Biên – Hà Nội

Điện Thoại 0243 871 8666

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Long Biên

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.388792006784!2d105.88788321547995!3d21.057128392183913!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a99b6e850cf5%3A0x38eb93bb880b6178!2zMzAgTmfDtCBHaWEgVOG7sSwgxJDhu6ljIEdpYW5nLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808515269!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×