Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Phú Nhuận

Địa chỉ: 221A Hoàng Văn Thụ – Phường 8 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại0287 300 2196

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Phú Nhuận

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.15095353712!2d106.66853331541566!3d10.799748261714399!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752928cddac50b%3A0x2b254ff3d7d6bbaf!2zMjIxQSBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgUGjGsOG7nW5nIDgsIFBow7ogTmh14bqtbiwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808260598!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×