Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Bình Thạnh

Địa chỉ246 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại0287 300 0291

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Bình Thạnh

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1576287808807!2d106.70902611541565!3d10.799236661723787!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528b00758dc95%3A0xc9d423fa9a0ebb1d!2zMjQ2IFjDtCBWaeG6v3QgTmdo4buHIFTEqW5oLCBQaMaw4budbmcgMjEsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808330574!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×