Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Bình Thạnh

Địa chỉ246 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại0287 300 0291

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Bình Thạnh

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1576287808807!2d106.70902611541565!3d10.799236661723787!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528b00758dc95%3A0xc9d423fa9a0ebb1d!2zMjQ2IFjDtCBWaeG6v3QgTmdo4buHIFTEqW5oLCBQaMaw4budbmcgMjEsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808330574!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×