Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Time City

Địa chỉ: TD-K11 tầng B1 TTTM Times City

Điện Thoại0243 853 6688

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Time City

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1862.4653769082167!2d105.86679920823079!3d20.99541270063999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac04c37c583d%3A0xeecdff5fe73bfb6d!2sVincom%20Mega%20Mall%20Times%20City!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808392683!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×