Giỏ hàng

Di chuột để xem hình rõ hơn

Huy Thanh Jewelry Xã Đàn

Địa chỉ: 221 Xã Đàn – Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội 

Điện Thoại0243 974 1999

Thời Gian Mở Cửa: 8:00 - 21:00

Huy Thanh Xã Đàn

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4072224077177!2d105.82952981547953!3d21.016385993575227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8235bdcabd%3A0x59748909e40aa0f6!2zMjIxIFjDoyDEkMOgbiwgTmFtIMSQ4buTbmcsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1580808424349!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Giá gốc 0₫

Giá tham khảo, có thể thay đổi theo trọng lượng, size tay và giá vàng theo thời điểm.

Số lượng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×